ĐẦU TƯ HÔM NAY - VỮNG CHẮC NGÀY MAI

TRUNG THU 2020 - MÓN QUÀ TINH THẦN THỂ HIỆN SỰ QUAN TÂM SÂU SẮC

Có thể nói, đây là một trong những hoạt động phúc lợi thường xuyên, rất có ý nghĩa của Tập Đoàn, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Ban Lãnh Đạo Tập Đoàn tới toàn thể CB - NV, cũng như góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo điều kiện cho CB - NV làm việc tại Đất Nam Group được sống trong môi trường sống hạnh phúc nhất, đoàn kết nhất và cùng nhau phát triển để thành công.